Techniniai duomenys

SavybėsMato vnt.Klasė
A30SA40S
Tūrinis tankis, min.g/cm³22.1
Matomas poringumas, max.%2019
Šalto gniuždymo jėga, min.MPa3235
Atsparumas karščiui, min.sP169171
Atsparumas trinčiaig/cm³0.20.17
Cheminė sudėtis, Al₂O₃, min.%3238
Cheminė sudėtis, Fe₂O₃, max.%2.52